دوشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٨ - 
1 2
 
منو اصلی
صفحه اصلي > واحدهای ستادی > بهداشت دهان و دندان 
 
 

شرح وظايف واحد بهداشت دهان و دندان:
1ـ آگاهي از آمارجمعيت تحت پوشش بخصوص گروه هدف (كودكان زير 6 سال ـ كودكان 6 تا 12 سال ـ بانوان باردار و شيرده تا 1 سال پس از زايمان)
2ـ برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي با رعايت اولويت گروه هدف در مدارس و مراكز بهداشتي ، درماني جهت دانش آموزان ، اولياء ،مربيان و گروه هاي مختلف تحت پوشش مراكز (رابطين بهداشتي ،پرسنل بهداشتي ، جمعيت تحت پوشش)
3ـ انجام آموزش هاي فردي به صورت چهره به چهره به مراجعين گروه هاي مختلف و همكاري با ساير واحد ها در برگزاري آموزش هاي گروهي (بهداشت مدارس ، بهداشت خانواده ، آموزش بهداشت)
4ـ برقراري ارتباط با مدارس جهت انجام معاينات و ارجاع و نظارت بر نحوه اجراي طرح كشوري سلامت دهان ودندان دانش آموزان
5ـ ارائه خدمات بهداشتي و درماني در حد امكانات موجود در مراكز به مردم با اولويت گروه هدف و رعايت كنترل عفونت و اصول استريليزاسيون
6ـ نگداري و حفظ وسايل و تجهيزات دندانپزشكي موجود در كليه مراكز و نظارت بر تعميرات
7ـ تكميل و ارسال دقيق و صحيح و به موقع آمار و گزارشات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - مرکز بهداشت شرق تهران
آدرس : تهران - میدان امامت - خیابان شهید جدیدی - خیابان ابوریحان
تلفن : 77430067 -77430048 - 021 فکس: 77430078
پست الکترونیک:SharghPr@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.